Siirry sisältöön
Sulje media

Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.

Hankkeesta

Tämä 365/12-malli on luotu osana 6Aika: 365/12 - Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanketta.

Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää 365/12-malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Mallin sisällön voi kiteyttää kolmeen sanaan: nopeammin, paremmin, ketterämmin. Uusi malli mahdollistaa entistä nopeamman opiskelun ja työelämään siirtymisen sekä välittömän reagoinnin uusiin tilanteisiin. Lisäksi malli tehostaa yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä, tavoitteena uusien innovaatioiden ja liiketoimintaideoiden syntyminen. Mallin avulla parannetaan myös ammatillisen koulutuksen läpäisyä sekä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja työelämän edustajien osaamista.

Hankkeen kohderyhmä: toteuttajaorganisaatioiden opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö, yritykset ja niiden henkilöstö, TKI-organisaatiot sekä kolmannen sektorin toimijat.

Hankkeen toteuttivat:
Turun kaupungin sivistystoimiala, Turun ammatti-instituutti
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
Koulutuskuntayhtymä OSAO

Hankkeen toteutusaika 1.12.2017 – 31.12.2020

Hankkeen rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Hämeen Ely-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.